Политика за поверителност

Политика за поверителност на Фондация „Светлина за живот“

Ние от Фондация „Светлина за живот“ сме ангажирани да защитаваме Вашите лични

данни. Препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност,

която ще Ви даде информация как и какви лични данни обработваме във Фондация

„Светлина за живот“ като част от нашата дейност.

Настоящият документ описва политиката на Фондация „Светлина за живот“ във

връзка с получаването и обработването на информация за потребителите.

Политика за поверителност на Фондация „Светлина за живот“