КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Фондация „Светлина за Живот” предоставя целенасочена мултидисциплинарна рехабилитация с фокус върху клиента, основана на индивидуален подход и целяща да подобри качеството на живот на лица с увреждания над 18 г. „Светлина за живот’’ e достъпен ресурс за хората с увреждания от гр. София.

ЦЕЛИ на програмата

• Достъп на хора с тежки физически увреждания до Кинезитерапия в ЦСРИ.
• Достъп на хора с тежки физически увреждания до Психологическа помощ и консултации в ЦСРИ.
• Достъп на хора с физически увреждания и техните асистенти до Артдейности.
• Снабдяването с Помощно-технически средства и обучение за начина им на използване.
• Предоставяне на медицински легла.

КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТЕРЕН,
В ДОМАШНА СРЕДА

Фондация „Светлина за Живот” предоставя целенасочена мултидисциплинарна рехабилитация с фокус върху клиента, целяща да подобри качеството на живот на лица с увреждания над 18 г. „Светлина за живот’’ e достъпен ресурс за хората с увреждания от гр. София.

ЦЕЛИ на програмата

• Достъп на прикованите на легло хора с тежки физически увреждания до Кинезитерапия в домашна среда.
• Достъп на прикованите на легло хора с тежки физически увреждания до Психологическа помощ и консултации в домашна среда.
• Снабдяването с Помощно-технически средства и обучение за начина им на използване.
• Предоставяне на медицински легла.

ПРОГРАМА „ПРИЯТЕЛИ”

Програма „Приятели” е насочена към родители с увреждания и техните деца

ЦЕЛИ на програмата

• Социална подкрепа на деца и младежи, грижещи се за своите родители с физически увреждания.
• Осигуряване на по-пълноценен и добър начин на живот на семейства, в които един или и двамата родители са с увреждания.
• Достъпни здравно-социални услуги в ЦСРИ и семейна среда – Кинезитерапия, Психологически консултации, Семейна терапия.
• Повишаване качеството на ролевите взаимоотношения в семействата.
• Изграждане на увереност у децата в помощта, която оказват на своите родители.
• Осигурени безплатни инициативи за деца и младежи на хора с увреждания: обучение по английски език, спорт, посещения на театър, кино, увеселителни събития, боулинг, конна езда, кънки, летни лагери и др.
• Групови срещи за родители с увреждания, нови възможности за приятелства и общуване.
• Осигурен специализиран транспорт на родителите за груповите срещи.
Удивително е да наблюдаваме положителната промяна в начина на живот на семействата на хора с увреждания.

СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Участие на хора с увреждания в еднодневни екскурзии. Посещения на културни и социални събития, природни забележителности. Осигурен транспорт „от врата до врата“.

ЦЕЛИ на програмата

• Възможност за социално включване в живота на общността.
• Преодоляване на изолацията.
• Достъп до любими и желани места.
• Създаване на нови контакти и приятелства в общността.
• Положителни преживявания, радост и удовлетворение.

ДОБРОВОЛЦИ

Фондация „Светлина за живот” благодари на ВЕРНИТЕ доброволците, които през годините са редом до нас. Вашата емпатия, посветеност и „извървяна втора миля“ остават следа у хората в нужда. Благодарим на доброволците от Великобритания и България, които през годините се посветиха да подкрепят мисията на „Светлина за живот“.
Благодарим Ви! Вие сте Светлина за живот за хората с увреждания!

МОБИЛНОСТ

В периода 2001-2006 г. Фондация „Светлина за живот” организира обучения на лица в активна възраст с параплегия и квадриплегия в техники по мобилност на инвалидна количка.

ЦЕЛИ на програмата

• Възможност за социално включване в живота на общността.
• Преодоляване на изолацията.
• Достъп до любими и желани места.
• Създаване на нови контакти и приятелства в общността.
• Положителни преживявания, радост и удовлетворение.

Организирани трениги в:

• Каваци-едноседмично обучение за хора с увреждания от цялата страна
• Луковит-обучение на младежи с увреждания в ДВФУ
• Карин дом-гр.Варна-едноседмично обучение за хора с увреждания

СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

През 2001 г. Фондация „Светлина за живот” идентифицира огромната нужда от рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, настанени в социални институции. За периода 2001-2010 г. „Светлина за живот” осъществи партньорство с Дом за възрастни с физически увреждания „Св. Пантелеймон” с. Долно Драглище, общ. Разлог. Екипът и доброволци на организацията ежемесечно посещава Дома с цел подкрепа, насърчение, спорт и интегриращи дейности за настанените в институцията лица с увреждания.
През 2004 г. Джейн Стрийтър /съучредител на фондацията/ и Анди Бърел сключиха граждански брак и организираха сватбения си ден във Великобритания като благотворително тържество с кауза. Набраните финансови средства Джейн и Анди Бърел дариха за извършване на ремонтни дейности в Дом за възрастни с физически увреждания „Свети Пантелеймон” – с. Долно Драглище, общ. Разлог. Анди Бърел – архитект от Великобритания посвети усилията, мотивацията, професионалните си умения и част от времето си за организиране на ремонтните дейности в Дома.
Чрез финансовата помощ на Джейн и Анди Бърел бе извършен ремонт и адаптация на три бани за домуващите, ремонт на санитарните възли и ремонт на коридора в Дома.

ЦЕЛИ на програмата

• Развиване наличния двигателен потенциал на домуващите.
• Психологическа грижа и подкрепа за домуващите.
• Оценяване личността на всеки домуващ като пълноценна с равни права и възможности за избор.
• Насърчаване и изграждане на социални контакти между домуващите и общността от селото и региона.
• Социално-интегриращи дейности с възможност за избор на дейности по интереси.
• Организиране на спортни игри, спектакли и празници в Дома.
• Посещения на кафе-сладкарници, магазини в околни градове – Банско, Разлог, Белица. Разходки и разглеждане на забележителностите от региона.
• Оптимизиране грижите за домуващите.
• Подобряване методи и техники за посрещане ежедневните нужди на домуващите.
• Подкрепа за развитие персонала на Дома с цел прилагане най-добрите методи за грижа, съобразно Европейските норми и практики.