КинезитЕрапия

в Център за Социална Рехабилитация и Интеграция /ЦСРИ/

КинезитЕрапия

на терен,
в домашна среда

Психологически
консултации

в Център за Социална Рехабилитация и Интеграция /ЦСРИ/

Психологически
консултации

на терен,
в домашна среда

Артдейности

в Център за Социална Рехабилитация и Интеграция /ЦСРИ/

Предоставяне

на Помощно-технически средства и обучение за използването им

Обучение

по английски език в групи
или по скайп

Социоинтегративни пътувания

за хора с увреждания

Спортни дейности

за деца и младежи на хора
с увреждания

Летни лагери

за деца и младежи на хора
с увреждания

Ваучери

за деца и младежи