ПОДКРЕПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА СОЦИАЛНА
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРЕДИМСТВА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

• Достъп до профили на хора с увреждания, които търсят работа

• Възможност да публикувате обяви за свободни позиции

• Възможност да покажете Вашата социална отговорност