ПОДКРЕПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА СОЦИАЛНА
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРЕДИМСТВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

• Достъп до свободни позиции за работа в социално-отговорни компании• Достъп до свободни позиции за работа в социално-отговорни компании

• Възможност да научите полезна информация за Вас като лица, търсещи работа