ПОДКРЕПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА СОЦИАЛНА
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

За кандидати

Възможност да получат
подкрепа при включване в заетост

За работодатели

Шанс да покажат своята
социална ангажираност

Към платформа РАБОТА

КАК ПОМАГАМЕ

Фондация „Светлина за живот“ е организация, предоставяща здравно-социални услуги за хора с увреждания и технитесемейства. Основните ни дейности се реализират чрез: Център за Социална Рехабилитация и Интеграция за възрастни хора и Мобилен Център за Интеграция на възрастни хора с увреждания. Годишно „Светлина за живот“ повлиява положително живота на 70 семейства на хора с увреждания в ЦСРИ и на терен, в домашна среда.

Мисията на „Светлина за живот“ е чрез комплексна рехабилитация, основана на доказания ефект на холистична грижа, да дадем възможност на хората с увреждания в максимална степен да разгърнат своя потенциал и бъдат приети от обществото като пълноценни негови личности.

Настоящата платформа РАБОТА дава възможност за осъществяване на непосредствен контакт между хора с увреждания, желаещи да намерят професионална реализация и потенциални работодатели. Всеки човек с увреждане може да се регистрира и да попълни кратка форма относно своята професионална квалификация и умения. Платформата автоматично подбира подходящите регистрирани свободни позиции от работодатели спрямо профила на хората с увреждания. Съответно всеки
работодател може да се регистрира и да обяви свободни работни места и да намери подходящите за тях регистрирани профили на хора с увреждания.