чрез Epay

Описание Сума
Дарение лв
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

По банков път

РАЙФАЙЗЕНБАНК
Титуляр на сметка:
Фондация „Светлина за живот“
BIC: RZBBBGSF
В лева: BG22RZBB91551061006919
В EUR: BG10RZBB91551461006908
В GBP: BG05RZBB91551561006917

ПОДАРЪК С КАУЗА
вижте нашите сувенири >>>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, чл. 31, за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
Съгласно разпоредбите на чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ АКЦИИ

Благотворителните акции са ценна помощ за нашата организация. Ето част от реализираните идеи от наши партньори и приятели:
• Участие в ремонтни дейности и сезонно почистване на ЦСРИ
• Пренасяне и транспортиране на медицински легла и ПТС
• Участие в арт ателиетата ни
• Провеждане на благотворителни базари в офиси на фирми с изработени във фондацията арт сувенири
• Поръчки на арт сувенири от фирми, организиращи бизнес събития
СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ХОРА И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НИ ПРОТЕГНАХА РЪКА.
ВИЕ СТЕ СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТ ЗА ХОРАТА В НУЖДА!

ТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ НУЖДИ

• Книги за деца  на възраст от 3г.-18 г.
• Тетрадки голям и малък формат – 40/60/100 листа за деца на хора с увреждания
• Химикали, маркери, моливи
• Артматериали, глина
• Музикални инструменти 
• Дидактични материали

52

СА СЕМЕЙСТВАТА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПОВЛИЯНИ
ПОЛОЖИТЕЛНО ОТ
ФОНДАЦИЯ
„СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТ“ ПРЕЗ  2020 г
. ЧРЕЗ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ СА ПОСТИГНАТИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОДКРЕПАТА И ПАРТНЬОРСТВОТО НА ДАРИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ „СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТ“ .

Средствата, които ни дарявате, ни помагат:
• Да осигуряваме качествени и ефективни здравно-социални услуги за хора с тежки физически увреждания
• Да подкрепяме и консултираме семейства на хора с
увреждания, за да бъдат устойчиви постигнатите резултати
• Да носим положителна промяна в живота на деца, чиито родители са хора с увреждания
• Да подпомагаме социалното включване в общността на хората с увреждания.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ И ВИЕ!

84

СА ХОРАТА
С ТЕЖКИ
ФИЗИЧЕСКИ
УВРЕЖДАНИЯ,
ПОЛУЧИЛИ МОБИЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРЕН,
В ДОМАШНА СРЕДА
ОТ 2017 г. ДО 2020 г.

5072

СА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ 2013 г.
ДО 2020 г. В ЦЕНТЪР
ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ НА
ФОНДАЦИЯ
„СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТ“

1411

СА ОБЩО ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ,
ДОСТИГНАТИ ОТ
ФОНДАЦИЯ
„СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТ“ ЗА ПЕРИОДА 2002 г.–2020 г.