Проект: BG05M9OP001-2.032-0051-C01 „Социално включване на хора с увреждания
в живота на общността“

Обща стойност на проекта: 197 492.68 лв., от които 167 868.78 лв. европейско
и 29 623.90 лв. национално съфинансиране.

Песента „Светлина за живот“

Песента "Светлина за живот",  по музика и текст на Красимир Йорданов, е в изпълнение на дует Орлин Горанов и Кристина Александрова. Песента за първи път бе изпълнена пред публика от дуета заедно с "Танцуващи колела" и Група "Жестим". Можете да я чуете...

Подкрепа

Ако имах
вълшебна пръчица

Среща

Песен-Химн

Фондация „Светлина за живот“ предоставя електрически медицински легла.

За контакти: тел. 0878 98 40 78, 0878 98 02 23