ЛИЦЕНЗИ

 

Фондация „Светлина за живот“ е организация с нестопанска цел, регистрирана с решение на СГС от 06.06.2001 г. по фирмено дело № 5861/2001 съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Фондация „Светлина за живот“ е регистрирана в МТСП-Агенция за качество на социалните услуги и към момента притежава:

  • № Л-129-1724 „Информиране и консултиране“, издаден от АКСУ
  • № Л–3129–1725 – “Застъпничество и посредничество“, издаден от АКСУ
  • № Л–3129–1726 – „Обучение и придобиване на умения“, издаден от АКСУ
  • № Л–3129–1727 – „Общностна работа“, издаден от АКСУ
  • № Л–3129–1728 – „Осигуряване на подслон“, издаден от АКСУ
  • № Л–3129–1729 – „Терапия и рехабилитация, издаден от АКСУ

През годините:

Фондация „Светлина за живот“ е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за качество на социалните услуги – Лиценз №Л-3129-13783 -Терапия и
рехабилитация от 20.04.2021 г., издаден от АКСУ.

Фондация „Светлина за живот“ е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане – Удостоверение за регистрация №653-05 за предоставяне на социални услуги като „Център за Социална Рехабилитация и Интеграция за възрастни хора”.

Фондация „Светлина за живот“ е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане – Удостоверение за регистрация №653-04 за предоставяне на социални услуги като „Мобилен Център за Интеграция на възрастни хора с увреждания“.