Кои сме ние

Фондация „Светлина за живот“ е организация с нестопанска цел, основана през 2001 г. от двама терапевти от България – Мария Терзиева, Мадлена Орозки и Джейн Стрийтър, окупейшънъл терапевт от Великобритания. Всички те обединиха усилията си за промяна качеството на живот на хората с увреждания в България.

Организацията е изградена от мултидисциплинарен екип от терапевти, избрали да посветят професионалните си умения за подобряване начина на живот на хората с увреждания в България.

Причината за дълготрайната посветеност към работата на Фондацията се корени в увереността ни, че чрез осигуряване на социална и медицинска рехабилитация, и духовна подкрепа, ние можем да донесем надежда, да облекчим социалното страдание и да помагаме на хората с увреждания в максимална степен да развият своя потенциал и бъдат активни и независими.

ЗА ЕКИПА ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ, СЪЧЕТАН С ЛЮБОВ, ГРИЖА И СЪСТРАДАНИЕ, СА ОПРЕДЕЛЯЩИ

МИСИЯ

Чрез комплексна рехабилитация, основана на доказания ефект на холистична грижа, да дадем възможност на хората с увреждания в максимална степен да разгърнат своя потенциал и бъдат приети от обществото като пълноценни негови личности

ЦЕЛИ

• Предоставяне достъпни и качествени услуги на хора с увреждания
• Професионална подкрепа на деца и младежи, чиито родители са хора с увреждания
• Работа със семействата на хора с увреждания
• Насърчаване на доброволчеството и социалната ангажираност на хората в страната

ФИНАНСИРАНЕ

Фондация „Светлина за живот” се финансира от дарения и реализиране на проекти.

Фондация „Светлина за живот“ предоставя помощно-технически средства.

За контакти: тел. 0878 98 40 78, 0878 98 40 62